Sunday, April 10, 2011

ဖ်ာပံုတိုက္သစ္ဆရာေတာ္ၾကီးအဂၢမဟာပ႑ိတပူေဇာ္ပြဲ(၁၉၈၃)

ဖ်ာပံုတိုက္သစ္ဆရာေတာ္ၾကီးအဂၢမဟာပ႑ိတပူေဇာ္ပြဲ(၁၉၈၃)(ပထမပိုင္း)

ဖ်ာပံုတိုက္သစ္ဆရာေတာ္ၾကီးအဂၢမဟာပ႑ိတပူေဇာ္ပြဲ(၁၉၈၃)(ဒုတိယပိုင္း)


ဖ်ာပံုတိုက္သစ္ဆရာေတာ္ၾကီးအဂၢမဟာပ႑ိတပူေဇာ္ပြဲ(၁၉၈၃)(တတိယပိုင္း)
Print this post

No comments: